Bước chân làm chủ tương lai của con bạn
Bắt đầu từ đây

ELink International preschool tự hào là một môi trường giáo dục quốc tế, nơi sự sáng tạo, năng lực thấu cảm và tư duy toàn cầu được đặt lên hàng đầu.

Xem chương trình học

GIÁO DỤC KHAI PHÓNG

Phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và thái độ

Chúng tôi không chỉ chăm sóc và đào tạo các em bé trở thành những tài năng xuất sắc, mà còn hình thành nhân cách tốt và thật sự là những em bé hạnh phúc.

Xem triết lý giáo dục

Đồng hành từng bước trưởng thành

Tích hợp những phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới
kết hợp với giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam

HỆ CAO CẤP

Giáo viên tiếng Anh toàn thời gian tạo phản xạ song ngữ cho trẻ

HỆ SONG NGỮ

Môi trường song ngữ, học với giáo viên tiếng Anh người Việt và giáo viên nước ngoài 1/2 thời lượng

HỆ QUỐC TẾ

Môi trường quốc tế với 100% thời lượng học có giáo viên nước ngoài

Elink mang đến cho trẻ những cơ hội

Nuôi dưỡng, trưởng thành, khai phóng, toả sáng

Funny
Games

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

Professional
Teachers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

Education
Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

All in One Place
Together

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

Easy To
Learn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

Sport
Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et nec nisl, nisl.

Come Over
And Look Around

We will explain everything you are intereste. Join our new session. If you have any questions or enquiries please feel free to contact us on the following details provided below or alternatively you can complete our online enquiry form also located below and we will get back to you as soon as possible…

Book A Visit Let’s Get in Touch

Upcoming Event Schedule

Tháng Một 18, 2024

Maths Classes

Maths Classes

When it comes to teaching maths in kindergarten, there are a few different methods that can be used.

Read More

Tháng Một 18, 2024

Maths Classes

Maths Classes

When it comes to teaching maths in kindergarten, there are a few different methods that can be used.

Read More

Tháng Một 18, 2024

Maths Classes

Maths Classes

When it comes to teaching maths in kindergarten, there are a few different methods that can be used.

Read More

Our Gallery

Lastest News

Tháng Một 24, 2024

Things that you need before go to kindergarten

Things that you need before go to kindergarten

No matter the motivation, it’s important to find the best daycare to enroll your little one in.

Read More

Tháng Một 18, 2024

5 tips for parents

5 tips for parents

Kindergartners who are relatively younger than their classroom peers are at risk for doing less well in school.

Read More

Tháng Một 18, 2024

Steps for choosing a  learning center

Steps for choosing a learning center

No matter the motivation, it’s important to find the best daycare to enroll your little one in.

Read More

See it Yourself!

Book A Visit

See it Yourself!

Book A Visit